77. βιβλιογραφία (HPS – STS)

77. (3o)bibliography.Philosophy.History.Sociology.Sciences.pm

ed.hopper-nighthawks

 

 

 

 

 

 

HPS – STS /History & Philosophy of Science – Science and Technology Studies

Σημειώσεις για τις Επιστήμες  -1

(Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών)

[…] PDF1(eng.), PDF 2(gr.)

3. ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ   ( STS,  HPS )

 Επιστήμες: Φιλοσοφία Ιστορία και Κοινωνία -2

(Α) Science and Technology Studies (S.T.S.)

Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Τ.)

(Β) Philosophy of Science *

history.philosophy.sciences.grBIBLIOGRAPHY[all].pm

machin.laborat.2

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements