79. Κοινωνιολογία της αναγνώρισης και της παραγνώρισης (P.Bourdieu)

sciences2.philosophy-history-sociology.pm

Abram-Arkhipov.Washer-Women1890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μόνη αλήθεια, όπως το θέτει ο Bourdieu, είναι το γεγονός ότι η αλήθεια αποτελεί διακύβευμα αγώνων χωρίς τέλος, τόσο στον κόσμο της επιστήμης (το κοινωνιολογικό πεδίο) όσο και στον κοινωνικό κόσμο που ο κόσμος της επιστήμης θέτει ως αντικείμενο.

(δ.01) Κοινωνιολογία της αναγνώρισης και της παραγνώρισης (P. Bourdieu)

δ1. η έννοια της συμβολικής βίας.

δ2. το συμβολικό κεφάλαιο.

δ3. γνωστικές δομές, κοινωνική οργάνωση και σωματική έξη.

δ4. η θεμελίωση του θεωρητικού λόγου.

δ5. η έννοια του πολιτισμικού κεφαλαίου και ο σχολικός θεσμός.

δ6. επιστημονική γνώση των δομών.

(δ.02) επιστημονικό πεδίο – επιστημονικό κεφάλαιο (P. Bourdieu)

(δ.03) οι κοινωνικές επιστήμες (P. Bourdieu)

[…] PDF.

1sociology

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements