81. ιστορία της κοινωνιολογίας της επιστήμης..

(z.iv) history.of.sociology.of.science.pm

ed.hopper.nyc-movie

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις για τις Επιστήμες  -1

(Φιλοσοφία, Ιστορία και Κοινωνιολογία των Επιστημών)

(ζ.iv) η ιστορία της κοινωνιολογίας της επιστήμης.

Η ιστορική και κοινωνιολογική ανάλυση στην οποία υπέβαλε την επιστήμη ο Bourdieu, δεν επιδιώκει να σχετικοποιήσει την επιστημονική γνώση ανάγοντάς την στους ιστορικούς της όρους, αλλά αντιθέτως, ζητούμενο είναι όσοι κάνουν επιστήμη να κατανοήσουν καλύτερα τους κοινωνικούς μηχανισμούς που κατευθύνουν την επιστημονική πρακτική. […] PDF

working_class_movement-social_conflict1

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements