83. κοινων.αναπαραγωγή της γνωσης /μοντέλα διδακτικής επιστημών

(u1.u2) social.teach.sciences.pm

ed.hopper.early-sunday

 

 

 

 

 

 

Ποιοι είναι οι όροι, η σημασία και οι συνέπειες της ‘μετάβασης’ από τον κόσμο των βιωμάτων στον κόσμο των επιστημονικών εξηγήσεων; Και πώς αναπαράγεται κοινωνικά η επιστημονική γνώση; Ποια συμπεράσματα προκύπτουν εάν επικεντρώσουμε την έρευνά μας στους επίσημους θεσμούς οι οποίοι αναπαράγουν “επικυρωμένη” και “έγκυρη” γνώση; […] PDF

(θ.1) για την κοινωνική αναπαραγωγή της γνώσης.

(θ.2) μοντέλα διδακτικής των επιστημών.

University-Aberdeen-New-Library-Scotland

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

Advertisements