88. η “ιστορικιστική στροφή” της δεκαετίας του ‘60

88. T.S.Kuhn.linguisticTurn.’60.pm

wassily.kandinsky-ravineΗ αντίληψη του λογικού εμπειρισμού/θετικισμού θεμελιώνεται πάνω στην εμπειρία και ασχολείται με τη λογική δομή της επιστήμης, εστιάζεται δε το ενδιαφέρον στις λογικές σχέσεις ανάμεσα στις προτάσεις που περιγράφουν παρατήσεις και στους νόμους και θεωρίες που οι προτάσεις αυτές επικυρώνουν ή καταρρίπτουν. Με βάση τη θετικιστική αντίληψη, οποιαδήποτε θεωρία δεν επιβεβαιώνεται με αναγωγικές ή πειραματικές διαδικασίες απορρίπτεται ως α-νόητη. Η επιστήμη είναι προοδευτική-συνεχής συσσωρευτική διαδικασία προς την αλήθεια, είναι αντικειμενική (προσεγγίζει την “αληθινή εικόνα του κόσμου” με ορθολογική μέθοδο), είναι καθολική και απαλλαγμένη από οποιουδήποτε είδους σχετικισμό.

Το ιστορικιστικό ρεύμα (Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Laudan, Hanson, Toulmin κ.ά.) εστιάζει την προσοχή του στο ζήτημα του πώς εξελίσσονται οι επιστήμες. […] PDF

(β.1) η “ιστορικιστική στροφή” της δεκαετίας του ‘60.

(β).1.1. το «ιστορικιστικό» ρεύμα.

(β).1.a. Η παρέμβαση του T.S.Kuhn.

Heinrich2 Khunrath1595

(β).1.b. O Paul Feyerabend ενάντια στη Μέθοδο.

(β).1.c. Τα Ερευνητικά Προγράμματα του Imre Lakatos.

(β).1.c.i. Μεθοδολογίες της επιστήμης.

(β).1.c.ii. Ερευνητικά προγράμματα – εσωτερική και εξωτερική ιστορία.

(β).2.1. Αναλυτικότερα για τις θέσεις του Thomas S. Kuhn.

(β).2.2. η έννοια του ‘Παραδείγματος’ κατά Kuhn.

(β).2.3. ‘κανονική’ επιστήμη, ‘ανωμαλία’, ‘κρίση’

(β).2.4. ‘επανάσταση’

MarcelJanco(β).2.5. ‘ασυμμετρία’

(β).2.6. “αλήθεια” και “πρόοδος”.

(β).2.7. κριτική στις θέσεις του Kuhn.

(β).2.8. ο Kuhn απαντά.

Παρέκβαση:

“παραδοχές υποβάθρου”.

εξωτερικότητα της θέσης επόπτευσης…

οι “ιδεολογικές προκαταλήψεις”

ιδεολογικά και επιστημονικά Παραδείγματα.

[…]

history.science.anatomical_theater3

Αυτόνομη Πρωτοβουλία