86. Διαμάχες στο πεδίο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης

86. (a2) conflict.philosophy.of.science.pm

vermeer.street-delftΣχηματικά, στο πεδίο της ‘φιλοσοφίας της επιστήμης’ μπορούμε να διακρίνουμε τρεις ιδιαίτερους κλάδους ενδιαφερόντων: ο πρώτος είναι η φιλοσοφία των επιμέρους επιστημών (κυρίως φυσικής και βιολογίας). Εδώ πραγματοποιείται ανάλυση εννοιών, ανάλυση θεωριών, ανάλυση φιλοσοφικού πλαισίου. Ο δεύτερος κλάδος, περισσότερο τεχνικής υφής, επιστρατεύει την θεωρία πιθανοτήτων, τη θεωρία παιγνίων, την στατιστική, την θεωρία αποφάσεων, προκειμένου να μελετήσει ζητήματα που αφορούν την επικύρωση, αποδοχή ή διάψευση των επιστημονικών θεωριών. Ο τρίτος κλάδος ενδιαφερόντων συνδέεται περισσότερο με την ιστορία των επιστημών. Εδώ οι ερευνητές εξετάζουν την επιστημονική πρακτική στις πραγματικές, κοινωνικές, υλικές, ιστορικές, ανθρωπολογικές συνθήκες άσκησής της και κινητοποιούν μεθόδους από την ιστορία, την κοινωνιολογία ή την ανθρωπολογία.

(α.2) Διαμάχες στο πεδίο της Φιλοσοφίας της Επιστήμης.

(α).2.1. ρεαλισμός των οντοτήτων – η παρέμβαση στο εργαστήριο.

(α).2.2. Η διαμάχη επιστημονικού ρεαλισμού και αντι-ρεαλισμού.

(α.2.2.i) Το πρόβλημα της «αλήθειας».

(α.2.2.ii) η μέθοδος.

(α.2.2.iii) για τον «επιστημονικό ρεαλισμό».

(α).2.3. Αιτιότητα.

(α.2.3.i) Αναγωγισμός.

[…] PDF

leonardoman1

Αυτόνομη Πρωτοβουλία