85. Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Τ.)

(H 1.2.3) STS.pm

bawher

(η) Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας (Σ.Ε.Τ.)

(η.1) Από τη «Σχολή του Εδιμβούργου» στις «Μελέτες Εργαστηρίου».

(η.1.1) αναστοχαστικό και εθνογραφικό ρεύμα (S. Woolgar)

(η.1.2) η «συμμετρική ανθρωπολογία» του B. Latour

(η.1.3) μια ιστορία για την «Επιστημονική Επανάσταση» (S. Shapin)

(η.2) ο χώρος του επιστημονικού εργαστηρίου.

(η.3) η αρχιτεκτονική των επιστημονικών εταιριών. […] PDF

telefon.center1952

Αυτόνομη Πρωτοβουλία